LLOJET E SHERBIMIT POSTAR

Ne ofrojme nje sere sherbimesh postar per disa lloje te ndryshme. Stafi yne eshte kurdorehere i pergatitur te shperndaj dhe dorezoj ne kohe reale gjithe materialet qe ju kerkoni. Ne kemi disa lloje sherbimesh te cilat i kemi te listuara me poshte :

 1. Posta dhe Dokumentat

  Ne marrim postën, dokumentat, ftesat, kartolinat dhe revistat, si dhe i shpërndajmë ato sipas kërkesës suaj në cdo kohë.

 2. Fatura

  Ne shpërndajmë faturat dhe biletat tuaja dhe si pjesë të shërbimit tonë, ju njoftojmë për adresat e ndryshuara.

 3. Pako

  Ne vijmë menjeherë kudo që jeni, marrim dhe transportojmë ngarkesën tuaj me kujdes, duke e shoqëruar me një dokument të detajuar transporti.

 4. Fletepalosje

  Ne shperndajme fletepalosje per cdo kompani te interesuar per fushama marketingu, publiciteti dhe te tjera te ngjashme. Shpendarja behet dere me dere sipas kerkesave te klientit

 5. Transport

  Ne realizojme sherbime transporti te aseteve te ndryshme te zyrave ose ambjenteve te tjera nga nje destinacion ne nje tjeter