Makinerite

  • YAPS ka ne dipozicion produktet, materialet dhe makinerit e duhura dhe profesionale per te siguruar nje sherbim pastrimi profesional
  • YAPS bashkepunon me Globi Shpk, perfaqesues i markave te certifikuara si Karcher dhe Keihl
  • YAPS ka njebashkepunim me Grifin, e specializuar ne trajtimin e problematikave te disinfektimit nga insektet .
  • Te gjitha materialet jane te certifikuara